Burgerschap in een democratische samenleving 
 
Bij burgerschap gaat het om samen leven. Samen leven in een omgeving, een plaats en een 
maatschappij met andere mensen die je niet altijd kent en waar je je niet per se mee verbonden 
voelt. 
Burgerschap gaat over kennis van onze politieke instituties, de spelregels die worden gehanteerd 
en het gedrag dat daarbij past. In een samenleving met veel diversiteit en dynamiek is een stevig 
besef van deze spelregels cruciaal. Fundamentele waarden, neergelegd in onze Grondwet en de 
universele mensenrechten, zoals vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst, gelden 
altijd, overal en voor iedereen, ongeacht achtergrond, levensovertuiging of afkomst. Ze vormen het 
fundament van onze democratische samenleving. Daarom is het belangrijk dat al onze kinderen, of 
ze nu in Nederland geboren en getogen zijn of als nieuwkomer in Nederland opgroeien, een goed 
begrip en besef hebben van onze fundamentele waarden. 
 
Lees meer in de bijlage
Attachments:
Download this file (burgerschapsvorming.pdf)burgerschapsvorming.pdf[ ]

Activiteitenplan Brabants verkeerslabel 

KBS St. Anna is een BVL-school

BrabantsVerkeersveiligheidsLabel
BVL bouwt samen met VVN (Veilig Verkeer Nederland) en ruim 550 verkeersouders op meer dan 850 schoollocaties aan structurele verkeerseducatie. KBS St. Anna is een BVL-school.

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school.

Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerslessen te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant. Inmiddels hebben alle Brabantse gemeenten het BVL-gedachtegoed overgenomen via een college-of raadsbesluit en investeren er menskracht en geld in.

Subcategorieën