Aanmelding nieuwe leerling 

Het gehele jaar door kunnen leerlingen aangemeld worden ongeacht de leeftijd van het kind. U kunt aanmelden door het digitale formulier in te vullen. U ontvangt van ons een bevestiging van de aanmelding. Voorafgaande aan het schooljaar waarin de leerling vier jaar wordt, ontvangen de ouders/verzorgers een uitnodiging voor de officiële inschrijving. Bij zij-instromers (leerlingen die van een andere school komen) vragen wij na een gesprek met de ouders/verzorgers toestemming, om contact op te nemen met de huidige school.

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) stelt zich ten doel bij te dragen tot een zo goed mogelijk functioneren van de school. Zo organiseert de OV, in samenwerking met het schoolteam, diverse activiteiten voor de kinderen zoals de vieringen met Sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen. Daarnaast ondersteund de oudervereniging ook bij schoolreisjes, koningspelen, poetsmiddagen, musicalavond, schoolfotograaf en andere kleinere activiteiten.

Opzet oudervereniging

Zoals elke vereniging kent ook deze vereniging leden. De leden van de oudervereniging zijn de ouders en/of verzorgers van kinderen die aan de KBS St. Anna onderwijs volgen. U als ouder en/of verzorger bent automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging, bestaande uit ouders en/of verzorgers, vertegenwoordigen de leden. Bestuursleden hebben zitting voor een aantal jaren en kunnen daarna opnieuw gekozen worden, of er kunnen andere bestuursleden aangesteld worden. Het bestuur verdeelt onderling de taken. Voor het bestuur van de oudervereniging worden, indien nodig aan het begin van het schooljaar, verkiezingen gehouden.

Alle zaken met betrekking tot de OV zijn vastgelegd in de statuten, evenals het huishoudelijk reglement van de oudervereniging. Zowel de statuten als het huishoudelijk reglement zijn ter inzage.

Schoollied

 

Melodie Hallo Wereld.

 

De Sint Anna, Anna

Een school voor jou en mij

Juffen meesters kinderen

Staan hier zij aan zij!

De Sint Anna, Anna,

Een school voor jou en mij

We doen hier duizend dingen

En hebben veel plezier

En waar ik leer leer leer

Leer ik samen met jou

En waar ik speel speel speel

Speel ik samen met jou

Tags:

Wij hechten grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat, wat zich uit in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving. We hebben kennis genomen van de kenmerken van onze leerlingen en hun leefomgeving. Dit gebruiken we als uitgangspunt: onze leerlingen zijn doeners en trekken er graag op uit om met een onderzoekende houding iets te leren. Zij hebben veel behoefte aan structuur.

Maar we zien ook een uitdaging: we willen onze leerlingen kennis te laten maken met niet alledaagse zaken of leervormen die ze uit zichzelf niet zouden hanteren. De uitdaging zit in de andere manier van leren of andere dingen en mensen te ontmoeten dan die je in een klein dorp zou verwachten, zodat je een bredere kijk op de wereld om je heen krijgt.

Kalender

Beste ouders,

Op deze pagina vinden jullie de kalender voor het schooljaar.

Je kunt de kalender als PDF bestand downloaden via onderstaand bestand.

Subcategorieën