Oudervereniging

De oudervereniging (OV) stelt zich ten doel bij te dragen tot een zo goed mogelijk functioneren van de school. Zo organiseert de OV, in samenwerking met het schoolteam, diverse activiteiten voor de kinderen zoals de vieringen met Sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen. Daarnaast ondersteund de oudervereniging ook bij schoolreisjes, koningspelen, poetsmiddagen, musicalavond, schoolfotograaf en andere kleinere activiteiten.

Opzet oudervereniging

Zoals elke vereniging kent ook deze vereniging leden. De leden van de oudervereniging zijn de ouders en/of verzorgers van kinderen die aan de KBS St. Anna onderwijs volgen. U als ouder en/of verzorger bent automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging, bestaande uit ouders en/of verzorgers, vertegenwoordigen de leden. Bestuursleden hebben zitting voor een aantal jaren en kunnen daarna opnieuw gekozen worden, of er kunnen andere bestuursleden aangesteld worden. Het bestuur verdeelt onderling de taken. Voor het bestuur van de oudervereniging worden, indien nodig aan het begin van het schooljaar, verkiezingen gehouden.

Alle zaken met betrekking tot de OV zijn vastgelegd in de statuten, evenals het huishoudelijk reglement van de oudervereniging. Zowel de statuten als het huishoudelijk reglement zijn ter inzage.

 

Vrijwillige bijdrage

De OV kent geen contributie, maar een vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor niet gesubsidieerde zaken zoals het Sinterklaasfeest, kerstviering, paasviering, sportdag, schoolreis of excursie. Maar ook om bij bijzondere gelegenheden het team of een teamlid van school met een kleinigheidje in het zonnetje te kunnen zetten.

De jaarlijkse ouderbijdrage wordt, na goedkeuring van de ledenvergadering en MR, zo nodig aangepast. Voor kinderen die na 1 januari voor het eerst naar school komen, wordt de helft van het bedrag gevraagd.

Vrijwillige bijdrage 2023-2024 is €27 per kind en kan worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL40 RBRB 09649665 65 onder vermelding van voor- en achternaam kind. In dit bedrag zit een bijdrage van €5,= zodat we de leerlingen per jaar één of twee educatieve uitstapjes kunnen aanbieden.

Bestuursleden schooljaar 2021-2022

Voorzitter: Linda Verburg-Meijer

Secretaris Jesse Thewissen

Penningmeester: vacature

Bestuursleden:

  • Annemiek Boemaars
  • John Bogers
  • Monique Hoevenaars
  • Chantal van der Voet
  • Marieke Oosthoek

 

 

Vragen en/of suggesties?

Heeft u vragen en/of suggesties aan de oudervereniging, dan kunt u altijd een van de bestuursleden aanspreken. U kunt ook een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..