Klachtenregeling

Het kan helaas voorkomen dat je een klacht hebt. Wij willen daar zorgvuldig mee omgaan. Er zijn verschillende soorten klachten, betreffende:

  • De schoolorganisatie
  • Begeleiding/beoordeling van leerlingen
  • Sancties
  • Machtsmisbruik

Stappenplan van St. Anna bij klachten:

  • Wij gaan ervan uit dat een klacht in eerste instantie met de directe betrokkene(n) wordt besproken.
  • Komen we er samen niet uit, dan kun je terecht bij de directie van de school.
  • Wanneer je niet tevreden bent over de oplossing dan kun je terecht bij het bevoegd gezag. Bij een officiële klacht zetten zij wanneer nodig stap 4 in werking.
  • De klacht wordt behandeld door de interne klachtencommissie. Hierin hebben een bestuurslid, ouder(s) en directie zitting.
  • Bij ernstige klachten, mn. machtsmisbruik, kan de externe klachtencommissie ingeschakeld worden. De school is hierbij aangesloten bij Stichting KOMM. Deze commissie bestaat uit 3 leden, die deskundig zijn op het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en recht. De voorzitter is een jurist, de andere twee zijn gedragsspecialisten. De externe commissie heeft een ambtelijk secretaris.

Van alle klachten wordt een schriftelijke rapportage gemaakt. Bij stap 1 wordt deze opgeslagen in het logboek van de betrokkene(n). Vanaf stap 2 wordt deze opgeslagen en bijgehouden op directieniveau. Een verslag van het gesprek wordt voor ondertekening aan de ouder(s) meegeven. Je ontvangt daarna een afschrift van het gesprek.

Interne vertrouwenspersoon:
Lisanne Swolfs per 1 augustus