Privacyverklaring voor ouders/verzorgers/leerlingen

De privacy van onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) is belangrijk voor Stichting Muzerij en Nuwelijn en de bij ons aangesloten scholen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verzamelen. In deze privacyverklaring leest u meer over de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Klik hier voor het document op de website van Nuwelijn: Privacy verklaring voor ouders en leerlingen.

Privacyverklaring voor medewerkers en sollicitanten

Jouw privacy als medewerker of sollicitant bij Stichting Muzerij en Nuwelijn is belangrijk. Voor jou zelf en ook voor
ons. Daarom gaan wij zorgvuldig om met je persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze
arbeidsovereenkomst of werving- en selectieproces. In deze privacyverklaring lees je meer over de manier
waarop we je persoonsgegevens verzamelen en hoe we daarmee omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Stichting Muzerij en Nuwelijn
Schoolstraat 5
5124 RM MOLENSCHOT

Stichting Muzerij en Nuwelijn heeft een functionaris gegevensbescherming.

Mocht je een vraag hebben over privacywetgeving of over de uitoefening van je rechten dan kun je contact opnemen met deze functionaris via bovenstaand adres of e-mail privacy@nuwelijn.nl.Klik hier voor het document op de website van Muzerij en Nuwelijn.

Privacy reglement

Klik hier voor het document op de website van Muzerij en Nuwelijn.