Bewegingsonderwijs

    Het belang van bewegingsonderwijs in de opvoeding van kinderen neemt toe, omdat kinderen tegenwoordig thuis en op straat minder divers en minder actief bewegen. Het is daarom essentieel dat ze hoogwaardig bewegingsonderwijs krijgen, verzorgd door deskundige leerkrachten. Bij ons op school hebben we twee vakdocenten Lichamelijke Opvoeding. Zij baseren zich op het Basisdocument Bewegingsonderwijs, waarin de kerndoelen zijn uitgewerkt in leerlijnen en tussendoelen voor verschillende leeftijdsgroepen. We bieden in totaal twaalf leerlijnen aan, waarmee we een breed, gevarieerd en uitdagend programma realiseren binnen de beschikbare lestijd voor bewegingsonderwijs.

    Elke week krijgen de groepen 1 t/m 8 twee lessen van een vakdocent Lichamelijke Opvoeding. Dankzij de inzet van deze vakdocenten kunnen we de kwaliteit van ons bewegingsonderwijs waarborgen. Dit betekent:

    Er bestaat een nauwe samenwerking tussen de vakdocenten Lichamelijke Opvoeding, fysiotherapeuten, psychomotorische therapeuten en de GGD. Deze vakdocenten zijn niet alleen betrokken bij het reguliere schoolprogramma, maar ook bij het naschoolse sportaanbod. Daarnaast organiseren ze breed op schoolniveau activiteiten zoals sportdagen, verschillende toernooien en sponsoracties.