Brabants verkeerslabel

    KBS St. Anna is een BVL-school

    BrabantsVerkeersveiligheidsLabel
    BVL bouwt samen met VVN (Veilig Verkeer Nederland) en ruim 550 verkeersouders op meer dan 850 schoollocaties aan structurele verkeerseducatie. KBS St. Anna is een BVL-school.

    Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) met het beeldmerk SEEF de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school.

    Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerslessen te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant. Inmiddels hebben alle Brabantse gemeenten het BVL-gedachtegoed overgenomen via een college-of raadsbesluit en investeren er menskracht en geld in.